Pozvánka na výroční členskou schůzi ZOD Žižice 2018

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZOD Žižice 2018

Představenstvo družstva zve všechny členy družstva na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 23. 3. 2018 od 10.00 hodin v restauraci „Hamburk“ ve Slaném, Šultysova 529
více informací v pozvánce

V Žižicích, dne 22.2.2018

Za představenstvo:  Ing.Jaroslav Veselý, předseda