Pozvánka na výroční členskou schůzi ZOD Žižice 2017

Představenstvo družstva zve všechny členy družstva na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 24. 3. 2017 od 10.00 hodin v restauraci „Hamburk“ ve Slaném, Šultysova 529
více informací v pozvánce

V Žižicích, dne 26.1.2017

Za představenstvo:  Ing.Jaroslav Veselý, předseda