Pozvánka na výroční členskou schůzi ZOD Žižice 2016

Představenstvo družstva zve všechny členy družstva na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 18. 3. 2016 od 10.00 hodin v restauraci „Hamburk“ ve Slaném, Šultysova 529
více informací v pozvánce

V Žižicích, dne 5.2.2016

Za představenstvo:  Ing.Jaroslav Veselý, předseda