Pozvánka na výroční členskou schůzi ZOD Žižice 2019

Představenstvo družstva zve všechny členy družstva na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 22. 3. 2019 od 10.00 hodin v restauraci „Hamburk“ ve Slaném, Šultysova 529
více informací v pozvánce

V Žižicích, dne 1.2.2019

Za představenstvo:  Ing.Jaroslav Veselý, předseda