Pozvánka na členskou schůzi ZOD Žižice, konanou dne 30.7.2020

Dobrý den, představenstvo ZOD Žižice by členy družstva rádo pozvalo na členskou schůzi ZOD Žižice, která se bude konat dne 30.7.2020 v 16:00 v sídle Družstva Žižice na adrese Žižice 20.

V příloze je uvedena pozvánka se všemi informacemi.